AED

logo-20aed  AED locatie Havenkantoor Contr’ Escarpe 6, 4691 BB


Hartstilstand? Bel direct 112, vraag om een ambulance en start reanimatie. Meld de locatie van het slachtoffer.


20161220_12021520161220_122426

Hoe werkt het?

Via 112 worden burgerhulpverleners gewaarschuwd. Zij krijgen een sms-bericht met de locatie van het slachtoffer en de pincode om de kast waarin de AED zich bevindt te openen.

 

 


De kast met daarin de AED hangt op de zijgevel naast de toegangsdeur van het havenkantoor. De kast wordt in de winter elektrisch verwarmd en zomers gekoeld. De kast kan alleen met een pincode worden geopend. Het is niet bedoeling dat u de kast zelf probeert te openen! Dit is alleen voorbehouden aan degenen/ hulpverleners  die een pincode hebben gekregen.


Wat is een AED?

Een Automatische Externe Defibrillator (AED)  is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok.

Bij een hartstilstand staat het hart vaak niet helemaal stil, maar is er sprake van kamerfibrilleren. Door een snelle en chaotische prikkeling van de hartkamers, trekken deze niet meer samen. Een AED kan het hart resetten bij kamerfibrilleren. De hartspiercellen worden weer gelijk geschakeld, waardoor het hart weer normaal gaat pompen. Dit noemen we ook wel defibrilleren.

Door het gebruik van de AED kan het hartritme zich weer herstellen. Zonder AED zou dit niet kunnen.

AED en burgerhulpverlening

Bij een hartstilstand is direct starten met reanimeren en het inzetten van een AED van levensbelang. Hiervoor is in Nederland een effectief systeem van burgerhulpverlening.

Burgerhulpverleners zijn vrijwilligers die oproepbaar zijn bij een hartstilstand in de buurt. Bij een hartstilstand stuurt de 112-centrale een bericht aan meerdere burgerhulpverleners in de buurt. Zij krijgen het verzoek om direct naar het slachtoffer te gaan of het eerst een AED te halen.

         

Meer informatie: Hartstichting, Hart veilig Wonen