Havenreglement bezoekers

Beste bezoeker,

Hartelijk welkom bij watersportvereniging De Kogge in Tholen.

Om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken vragen wij u onderstaande regels te respecteren.

 1. Iedereen die zich op de jachthaven bevindt, dient de aanwijzingen van de havenmeester, of diens plaatsvervanger op te volgen.
 2. We verzoeken u op de dag van vertrek uiterlijk om 12.00 uur uw ligplaats te verlaten.
 3. Langer blijven kan altijd. Maak dan vóór 12.00 uur een afspraak met de havenmeester. Eventueel via  T. 06-53171110.
 4. Als u in een box ligt laat u dan a.u.b. het vrij/bezet bordje op GROEN.
 5. In de stadshaven i.v.m. de veiligheid afmeren met de boeg naar buiten gericht.
 6. U bezorgt de andere havengebruikers natuurlijk geen overlast en gedraagt zich correct.
 7. Honden dienen aangelijnd te zijn.
 8. Het is niet toegestaan in de jachthaven gebruik te maken van een onderwatertoilet.
 9. We vragen u de douches en de toiletten na gebruik netjes achter te laten. Dames, gooi a.u.b. geen maandverband, tampons of veel toiletpapier in de toiletten, dan raakt de pomp verstopt en defect.
 10. Werkzaamheden aan schepen, welke stof en/of geluidsoverlast geven zoals schuren, lassen, slijpen etc. mogen niet in/op de jachthaven worden verricht.
 11. Spelevaren (bootjes met buitenboordmotoren) in de haven is toegestaan tot uiterlijk 21:00 uur mits met aangepaste snelheid (max. 5 km per uur). E.e.a. vanwege de geluidsoverlast en golfslag.
 12. Zwemmen in de haven is verboden!
 13. Het voeren van (water)vogels is verboden i.v.m. overlast.
 14. In geval van milieu calamiteiten (brandstoflekkage in het oppervlaktewater) direct de klachtenlijn van Milieudienst Rijnmond waarschuwen, tel 0888-333555. Gebruik a.u.b. voor het reinigen van schepen alleen milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen.
 15. Afval kan men deponeren op de H.O.I. (naast het havenkantoor) in de daarvoor bestemde containers voor restafval, papier en glas. Daar zijn tevens voorzieningen aanwezig voor het inzamelen van afgewerkte olie, bilgewater en ander klein chemisch afval.
 16. Gooi a.u.b. geen afval in de bakken in het toiletgebouw. Deze zijn alleen bedoeld voor de papieren handdoekjes na het handenwassen.
 17. Bent u vergeten uw passantenpas in te leveren? Graag sturen naar WSV De Kogge, Postbus 3, 4690 AA Tholen (U heeft er niets meer aan i.v.m. de beperkte geldigheid)

 

Elektra.

Elektra passanten in de stadshaven per overnachting:                    €2,00

Elektra op de steigers 16 Amp via muntautomaat per 2,5 kWh:     €1,00

Elektra camperplaatsen 10 Amp (2200 watt) per dag:                      €2,00

Raakt een zekering onverhoopt defect neem dan contact op met de havenmeester.

Laat a.u.b. alle in gebruik zijnde stekkers zitten, probeer niet elk stopcontact.

Het volledige reglement en het huishoudelijk reglement liggen ter inzage op het havenkantoor.

De havenmeesters en het bestuur van WSV De Kogge wensen u een prettig verblijf in onze haven.

 

Versie 2017-2

 

pdf Havenreglement bezoekers 2017.2