Actie Schoon Schip gaat ook door in 2024!

Beste leden van WSV De Kogge,

Na het succes van Actie Schoon Schip gaan wij ook in 2024 door met actie Schoon Schip. De havencommissie zal hiertoe weer het voortouw nemen en indien nodig advies geven.

 

Staat van onderhoud

Zowel leden als passanten spreken ons ng steeds regelmatig aan op de uiterlijke staat van sommige schepen in onze haven. Ook bij het bestuur is dat al vele jaren een doorn in het oog. Soms is een schip zo vuil dat er mossen groeien in de gangboorden en hebben spinnen het gezag over de boot overgenomen. Ook slechte afmeerlijnen, lekke fenders en kapotte afdekzeilen treffen we aan. We hebben in het verleden, met wisselend resultaat, regelmatig leden aangesproken.

We gaan door met de ingeslagen weg.
Actie schoon schip

In navolging van 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022  en 2023 gaan we ook in 2024 door het jaar met de actie: Schoon Schip
We hoeven eigenlijk niets anders te doen dan het bestaande Havenreglement te volgen en overtreders van het betreffende artikel aan te schrijven.

Havenreglement Artikel – 6  VAN DE LIGPLAATSEN
Art. 6. 16. Geen ligplaats wordt verleend aan een vaartuig waartegen naar het oordeel van de havencommissie bezwaren bestaan wegens:

  • Het uiterlijk
  • Zijn toestand
  • De staat van onderhoud
  • Commercieel gerede vaartuigen
  • Woonschepen

 

Als de havencommissie van oordeel is dat ingrijpen noodzakelijk is, dan zetten we de volgende stappen:

De betrokken schipper krijgt een 1e brief, de strekking is als volgt:
Wij verzoeken u vriendelijk om binnen twee weken na de dag waarop dit bericht is verzonden het uiterlijk van uw schip aanmerkelijk te verbeteren.

De betrokken schipper krijgt indien nodig een 2e brief de strekking is dan als volgt:
Omdat u nog geen gevolg heeft gegeven aan ons eerste bericht verzoeken u dringend om binnen één week na de dag waarop dit bericht is verzonden het uiterlijk van uw schip aanmerkelijk te verbeteren.

De betrokken schipper krijgt indien nodig een 3e brief de strekking is dan als volgt:
Omdat u nog steeds geen gevolg heeft gegeven aan de eerder verzonden 2 berichten m.b.t. het uiterlijk van uw schip delen we u hierbij mede dat uw ligplaats wordt opgezegd door het bestuur van WSV De Kogge. U dient uw schip binnen 4 weken na de datum waarop dit bericht is verzonden uit de haven van WSV De Kogge te verwijderen.

 

Er kunnen natuurlijk dringende omstandigheden zijn waardoor u tijdelijk niet in staat bent uw schip aan de normen te laten voldoen. In dat geval zijn, schriftelijk vastgelegde, afspraken te maken.

Met vriendelijke groet,
het bestuur