Havenmeester

Wanneer aanwezig op de haven

Havenkantoor: Contr’ Escarpe 6

Marifoon kanaal 31
T +31 (0) 166 606117
M +31 (0) 653 17 1110
E havenmeester@wsvdekogge.nl

Lydia Suurland- de Wit
Debbie van der Steen