Problemen doorvaart Bergse Diepsluis

 

Het komt helaas regelmatig voor dat er problemen zijn bij het passeren van de Bergse Diepsluis.

We zetten eerst alle informatie nog eens op een rijtje:

Sluiskolk: Breedte: 6.5 meter, lengte: 37 meter. Schutlengte bij eb: 34 meter.
Drempel diepte beneden/buiten: -4 meter, drempel diepte boven/binnen: -2.5 meter.

Max. afmetingen schepen: L * B * D: 34.0 * 6.0 * 2.0m. Diepgang bij Oosterscheldezijde > NAP-1,50m, enkele draaideur. 

Schutbeperking bij waterstanden van NAP +2,50 m en NAP -2,40 m. Bediening op afstand vanuit het Topshuis, Neeltje Jans.

Marifoon
Kanaal: 18, radioverkeer: twee richtingen

Opmerking: Bij een windkracht van 7 bft  en meer worden de bruggen niet bediend.

Telefoonnummer: 088-7970123

 

Wat zijn de problemen: Buiten dat het in het vaarseizoen erg druk is bij de sluis en de wachttijden oplopen wat frusterend is, komt het ook voor dat door een lage waterstand schepen niet worden geschut. Schepen mogen maximaal 2.0 meter diep steken bij een waterstand van > NAP-1,50 m. Ook al is de waterstand hoger dan nog geldt max 2.0 m. Is de waterstand lager dan NAP – 1,50 m dan moet er worden gerekend. Voorbeeld: Is de waterstand nu bijvoorbeeld NAP – 1,60 m dan mag uw schip niet dieper steken dan 1,90 m. Is de waterstand NAP – 1,80 m dan mag uw schip niet dieper steken dan 1,70 m, enzovoorts.

De sluiswachter vraagt regelmatig naar uw diepgang en is deze meer dan 2,0 m dan wordt u geweigerd. Is het afgaand tij is de waterstand dan lager dan NAP – 1,50 m dan zal aan de hand van uw diepgang worden berekend of u wordt geschut of dat u wellicht moet wachten tot het water weer is gestegen. Voorbeeld: De waterstand is NAP – 1,70 m;  dan mag uw schip niet dieper steken dan 1,80 m. Steekt uw schip 1,90 m dan moet u wachten tot het waterpeil weer hoger is dan NAP –  1,60 m.

De sluiswachter houdt bij afgaand tij bij het naar buiten gaan ook nog een kleine marge aan omdat het schutten immers enige tijd vergt.

Mocht u nu te horen krijgen dat u op dat moment niet kan worden geschut maar moet wachten tot het tij weer is gestegen, vraag dan of u een seintje krijgt wanneer u wel weer kan worden geschut en vraag ook dat ze er voor zorgen dat u dan voorrang krijgt bij het binnenvaren van de kolk. 

Mocht u klachten hebben over het schutten, neem dan contact op via bovenstaand telefoonnummer en gebruik daarvoor niet kanaal 18. 

O ja, er varen blijkbaar schepen rond met een variabele kiel en dan wordt niet bedoeld schepen met een klapkiel. Houd u aan de werkelijke scheepsgegevens! Het gaat immers om uw veiligheid ėn om schade te voorkomen aan uw schip en de sluis. 

Tot slot; Blijf rustig, ga niet in discussie op kanaal 18 en dring zeker niet voor. Geduld is een schone zaak. Bedenk dat in het Topshuis meerdere sluizen worden bediend er vaak topdrukte heerst en er ook weleens een foutje kan worden gemaakt.