Het bestuur

Peter de Water

Bestuursvoorzitter, lid dagelijks bestuur
E
voorzitter@wsvdekogge.nl (voorzitter)
Taakomschrijving ...

 • Voorzitten bestuur- en ledenvergaderingen
 • Contactpersoon naar:
  • Gemeente/overheden
  • Derden/afgevaardigde commissies/werkgroepen
  • Pers
  • Overige (WSV) verenigingen
  • Waterpoort
 • Lid commissie Koggedek
 • Redactie lid DNB
 • Lid commissie S&O

Onderhoud de contacten met de partijen genoemd onder de sub bullets en is eerste aanspreekpunt en afgevaardigde naar deze. Verzorgt de presentaties voor de ledenvergaderingen en is hiervoor eindverantwoordelijk.

John van Olffen

Vice voorzitter
E
evenementen@wsvdekogge.nl (evenementen)
Taakomschrijving ...

 • Vervangt alle taken als genoemd bij bestuursvoorzitter bij afwezigheid van de voorzitter
 • Mede afgevaardigde naar de gemeente/overheden
 • Havencommisariaat
  • Havenindeling
  • Box aanpassingen
  • Beleid inzake onderhoud/aanschaf steigermaterialen
 • Deelt haven/boxen in, in overleg met havencommissaris
 • Lid evenementencommissie
 • Verzorgt terugkoppeling aan bestuur aangaande het Koggedek.

Hans van der Wart

Penningmeester, lid dagelijks bestuur
E
penningmeester@wsvdekogge.nl (financiële zaken en liggelden)
Taakomschrijving ...

 • Hoofd financieel beleid
  • Verzorgt begroting, jaarrekening, aanleveren stukken accountant
  • Stuurt aan en controleert financiële administratie, Grada en Arno van Loon
   • Grada van Loon doet boekingen, administreren financiële stukken
  • Bankverkeer, betalingen
  • Contact met accountant, belastingen, verzekering tussenpersonen/maatschappijen
  • Facturatie vanuit E-captain na overleg havenindeling met havencommissariaat
 • Verzorgt in de bestuursvergaderingen de terugkoppeling over de financiële stand van zaken
 • Kascontrole havenmeester
 • Belegt kascontrolecommissie vergaderingen
 • Verzorgt financiële deel van de presentatie op de ledenvergaderingen

Edwin Prins

Bestuurssecretaris, lid dagelijks bestuur
E
secretaris@wsvdekogge.nl (lopende- en administratieve zaken)
Taakomschrijving ...

 • Verzorgt algehele secretariaat
  • Alle schriftelijke communicatie via secretaris intern en extern
  • Antwoorden van brieven en mails via secretaris
  • Notuleert de bestuur- en ledenvergaderingen
  • Verzorgt de ingekomen en uitgaande post
  • Is verantwoordelijk voor de aanvraag van offertes, of kan dit delegeren. Zorgt voor terugkoppeling
  • van offertes aan het bestuur, tenzij gedelegeerd
  • Houdt de aktielijst bij, muteert deze
  • Uitnodigen bestuur voor vergaderingen
  • Opmaken agenda bestuursvergadering in overleg met dagelijks bestuur
  • Uitnodigen leden voor ledenvergaderingen
   • Maken agenda
   • Verzorgen van mee te sturen stukken aangaande ledenvergaderingen
  • Verantwoordelijk voor mailbox Secretariaat
   • Filtert mail en poststukken als ingekomen stukken en agendeert deze indien nodig.
   • Biedt overige mail en post alleen ter inzage aan
  • Redactie lid DNB
   • Regelt verzamelen kopij
   • Terugkoppelen naar lay-out medewerker
   • Versturen DNB via mail naar leden
  • Mede afgevaardigde gemeente/overheden
  • Contactpersoon naar E-captain
  • Coach van de havenmeester(s)

Kees Bal

Bestuurslid, havencommissaris
E
havencommissaris@wsvdekogge.nl (haven)
Taakomschrijving ...

 • Verantwoordelijk voor havenindeling/boxaanpassingen
 • Verantwoordelijk voor steigers en materialen
 • Lid technische commissie
  • Samen met andere leden technische commissie het doen van aanbevelingen, controles op uitvoering
  • Onderzoek/controle van werkzaamheden conform offerte
  • Contact tijdens (ver)bouw met aannemers
 • Eerste vervanger havenmeester
  • Zorgt voor werkrooster bij vervanging havenmeester
 • Contactpersoon havenmeester, dit in nauwe samenwerking met Job van Weele
  • Aanspreekpunt van en naar havenmeester
  • Koppelt overleg met havenmeester terug aan bestuur
  • Eerste lijn controle werkzaamheden havenmeester
  • Controle op spullen van de havenmeester

Ruud van den Heuvel

Bestuurslid
E
bstr@wsvdekogge.nl (algemeen)
Taakomschrijving ...

  • Ziet toe op veiligheid, kwaliteit, milieu (HOI) in de haven, contactpersoon Blauwe Vlag
  • Lid zeilcommissie
   • Voorzitter zeilcommissie
  • Lid technische commissie
   • Samen met andere leden technische commissie het doen van aanbevelingen, controles op uitvoering
   • Onderzoek/controle van werkzaamheden conform offerte
   • Contact tijdens (ver)bouw met aannemers
  • Meld incidenten die leiden tot kleine herstelwerkzaamheden aan steigers en dergelijke
  • Verantwoordelijk voor (tele)communicatie, abonnementen.
   • Internet, mobiele telefonie, vaste telefonie, Wi-Fi, televisie
   • Website
  • Ziet toe op camperplaatsen.