Veiligheid en milieu

WSV De Kogge heeft veiligheid en milieu zeer hoog in het vaandel staan en we zijn steeds duurzaam bezig veiligheid en milieu naar een hoger niveau te brengen. Het veiligheidsbewustzijn, het milieu en duurzaamheid is van zeer groot belang. Een en ander gaat alleen werken als iedereen daaraan meewerkt. Bezoek daarom regelmatig deze pagina!

 

Meld een onveilige situatie direct bij de havenmeester of het bestuur!

 

20170529_163657 (2)       

Plattegrond van de haven (wordt aangepast i.v.m. de nieuwe steiger in de stadshaven)  

 

Blauwe Vlag

Omdat we de laatste jaren veel hebben geïnvesteerd in veiligheid, milieu en duurzaamheid zijn we op een dusdanig hoog niveau gekomen dat we een aanvraag hebben gedaan om in aanmerking te komen voor de Blauwe Vlag. Dat is gehonoreerd en inmiddels wappert sinds 18 mei 2017 de Blauwe vlag in onze haven!

castricum100vlaggen

Dit betekent overigens natuurlijk niet dat we stil gaan zitten. In tegendeel, we blijven investeren in veiligheid, milieu en duurzaamheid.

 

Veiligheid

Watersporters zelf verantwoordelijk voor inschakelen pechhulp

Per 17 aug 2020 wijzigt er het e.e.a. bij het inroepen van hulp!
Ik raad u allen aan om de info op onderstaande link te lezen. 

https://www.kustwacht.nl/nl/onderwerpen/pechhulp

Onderkoeling

Wat (niet) te doen in geval van onderkoeling.

Onderkoeling is een verschijnsel waarbij de lichaamstemperatuur onder de 35 graden Celsius raakt, waardoor de normale stofwisseling in gevaar komt. Onderkoeling, ook wel hypothermie genoemd, kan iedereen overkomen. En omdat weinig mensen van het gevaar van onderkoeling op de hoogte zijn, kun je onnodig in een gevaarlijke situatie terechtkomen. Lees in deze brochure wat je kunt doen om onderkoeling te voorkomen en wat je moet doen als je er mee te maken krijgt.

App KNRM Helpt

Goed voorbereid het water op: bezoek de site en download de gratis app  KNRM Helpt. Naast de mogelijkheid om te alarmeren is de app een handige hulp bij uw reisvoorbereiding.

Veilig varen

Ga je het water op?
Hoe zijn de weersverwachtingen?
Is je boot in orde?
Kaarten en almanak aan boord?
Heb je stremmingen en andere actuele vaarweginformatie gecheckt?
Ken je de vaarregels?

Alles wat nodig is voor een goed voorbereide vaartocht. Dat vind je op de website: Varen doe je Samen.  Gemakkelijk vindbaar. Met veel interessante achtergrondinformatie, met kaarten en apps. Leuk om te weten, leuk om te leren en essentieel om te doen.

Het project “Varen doe je Samen” heeft als doel de veiligheid op en rond het water te vergroten. Met beroepsvaart, zowel binnenvaart als zeevaart, passagiersschepen en allerlei soorten recreatievaartuigen wordt het steeds drukker op het water. Dit maakt continue aandacht voor veiligheidsrisico’s noodzakelijk. De samenwerkende partners van ‘Varen doe je Samen!’ bundelen hun kennis, netwerken en communicatiekracht om de verschillende vaarweggebruikers voor te lichten en te motiveren om de vaarwegen en de wateren veilig met elkaar te delen.

Brochures 

Hier kunt u veiligheidsbrochures over vele onderwerpen downloaden.

Knooppuntenboekjes

Elk vaargebied kent zijn gevaarlijke of onoverzichtelijke situaties voor beroepsvaart en recreatievaart. Informatie over deze knooppunten en trajecten is gebundeld in Knooppuntenboekjes. Voor elk vaargebied is een apart Knooppuntenboekje. Watersporters krijgen informatie over de wijze waarop ze knooppunten veilig kunnen passeren en welke alternatieve vaarroutes mogelijk zijn.

De Knooppuntenboekjes maken onderdeel uit van het project Varen doe je Samen!, waar HISWA Vereniging in participeert.

Het Knooppuntenboekje Deltawateren is gratis te downloaden, klik hier.

Stremmingen en scheepvaartberichten

Soms verandert er iets in de bedieningstijden van bruggen en sluizen, zijn er stremmingen, werkzaamheden of wijzigingen van betonningen en reglementen. Door actuele scheepvaartberichtgeving kunnen schippers kiezen voor het meest efficiënte traject. Raadpleeg voor uw vertrek de “Berichten aan de scheepvaart” of

BAS-berichten hier!

Of kijk bij de ANWB: Stremmingen en scheepvaartberichten voor heel Nederland

 

Watersporters zelf verantwoordelijk voor inschakelen pechhulp

Ik raad u allen aan om de info op onderstaande link te lezen. 

https://www.kustwacht.nl/nl/onderwerpen/pechhulp

 

Veiligheid in de haven

 

 • In de haven is het verboden te zwemmen!
 • In verband met de veiligheid dient u in de stadshaven af te meren met de boeg naar buiten gericht!

Reddingsmiddelen

In de haven zijn reddingsmiddelen zoals reddingsboeien, brandblussers en reddingstrappen aanwezig. Zorg ervoor dat u goed op de hoogte bent van waar de reddingsmiddelen zich bevinden, overigens geldt dat niet alleen voor onze haven maar voor iedere haven die u bezoekt!

Een goed hulpmiddel daarbij zijn de informatieborden die u vindt bij het Havenkantoor en de toegangshekken naar de Noord- en Zuidsteiger.

          20170529_163657              

AED

Aan de zijgevel van het havenkantoor naast de toegangsdeur hangt de AED. Hier vindt u informatie over de AED.

20161220_122426

Hulpverlenings-klapper

Op strategische plaatsen  is een Hulpverleningsklapper opgehangen. Daarop u kunt vinden wat u kunt doen in geval van een ongeval,  verslikking, brand, ontruiming, overval/ bommelding en ademhalings- of circulatiestilstand. Op de laatste pagina van de klapper staan belangrijke telefoonnummers.

 

storm-1

Op de juiste manier afmeren

Zorg ervoor dat uw schip altijd op de juiste manier is afgemeerd! 

Hier een aantal tips als er storm op komst is.

 

Milieu

Vogels voeren leidt tot overlast!

Het voeren van vogels in onze jachthaven leidt tot behoorlijke overlast in de vorm van vervuiling op de steigers en de boten. Niet zelden moeten we laveren op de steigers om met schone schoenen aan boord te stappen. Daarnaast is het niet fijn om steeds de vogeluitwerpselen aan boord op te moeten ruimen. Dat is natuurlijk niet wenselijk.

De oorzaak van deze vervuiling is voornamelijk het voeren van de vogels. Dit trekt ganzen, eenden, meeuwen, duiven en meer aan. Deze vogels hebben geen extra voer nodig. Behalve dat overmatig voeren voor vogels ongezond is, trekt het ook andere ongewenste diersoorten aan. Ook wordt het water vervuild. Naast het voeren werkt ook losliggend afval als een magneet op vogels.

We hebben de Blauwe Vlag en willen graag een schone haven en een goede kwaliteit van water behouden. In het havenreglement wordt daarom vastgelegd dat in de jachthaven niet gevoerd mag worden.

Mocht u zien dat dit toch gebeurd, spreek elkaar hier op aan!

 

Milieuplein en HOI

 

Procedure inname afvalstoffen WSV De Kogge

1. Milieuplein

WSV De Kogge beschikt over een afgesloten milieuplein en Haven Ontvangst Installatie (HOI) Het milieuplein ligt naast het havenkantoor en bestaat uit half ondergrondse containers voor glas, papier en restafval. In de HOI kan op een verantwoorde manier olie, oliehoudend afval en chemische stoffen worden achtergelaten op de daarvoor aangeduide plaatsen.

2. Voor wie?

Alleen leden (permanent) passanten en camperaars (alleen tijdens hun verblijf) hebben middels een elektronische sleutel toegang tot het afgesloten terrein.

3. Bewaking

Het milieuplein heeft camerabewaking. Bij oneigenlijk gebruik wordt de overtreder door het bestuur benaderd.

4. Afvalstromen

WSV De Kogge accepteert de volgende afvalstromen:

 1. Glas (in de half verzonken glasbak op het milieuplein)
 2. Papier (in de half verzonken papierbak op het milieuplein)
 3. Restafval (in de half verzonken restafvalcontainer op het milieuplein)
 4. Afgewerkte olie (in de daarvoor geplaatste tank in de HOI (Haven Ontvangst Installatie)
 5. Olie en brandstoffilters (in de daarvoor bestemde ton in de HOI)
 6. Oliehoudende poetsdoeken (in de daarvoor bestemde ton in de HOI)
 7. Verfresten (in de daarvoor bestemde ton in de HOI)
 8. Bilgewater (in de daarvoor bestemde tank in de HOI)
 9. Lege accu’s (inleveren bij de leverancier van nieuwe accu’s heeft de voorkeur)

Het is niet toegestaan ander afval achter te laten.

5. Gebruik van milieuplein en HOI

Van de leden, passanten en camperaars wordt verwacht dat zij op een verantwoordelijke wijze omgaan met afval. Zij worden geacht het afval op de juiste plaats te deponeren. Voor vragen over afval kunnen zij terecht bij de havenmeesters.

6. Controle op de afvalstromen

De controle is in handen van de havenmeesters. Verkeerd gedeponeerd afval wordt door de havenmeester aan de juiste afvalstroom toegevoegd. Het bedrijf wat het afval afvoert doet regelmatige controles en neemt contact op met WSV De Kogge in geval van overtredingen. Zie ook punt 3.

7. Afvoer en verwerking afvalstromen

Alle afvalstromen worden opgehaald en verwerkt door de Van Tilburggroep afvalverwerking.

Van Tilburg is een gerenommeerd afvalverwerkingsbedrijf.

8. Oneigenlijk gebruik en kosten

Oneigenlijk gebruik van bovengenoemde faciliteiten geven schade aan het milieu en extra kosten voor de vereniging.

Het bestuur doet een beroep op de leden, passanten en camperaars om zorgvuldig om te gaan met het milieu.

 

WSV De Kogge accepteert de volgende afvalstromen:

1. Afvalstromen gewoon scheepsafval (milieuplein)

 1. Glas (in de half verzonken glasbak op het milieuplein)
 2. Papier (in de half verzonken papierbak op het milieuplein)
 3. Restafval (in de half verzonken restafvalcontainer op het milieuplein)

2. Afvalstromen gevaarlijk scheepsafval (Haven Ontvangst Installatie)

 1. Afgewerkte olie (in de daarvoor geplaatste tank in de HOI (Haven Ontvangst Installatie)
 2. Olie en brandstoffilters (in de daarvoor bestemde ton in de HOI)
 3. Oliehoudende poetsdoeken (in de daarvoor bestemde ton in de HOI)
 4. Verfresten (in de daarvoor bestemde ton in de HOI)
 5. Bilgewater (in de daarvoor bestemde tank in de HOI)
 6. Lege accu’s (inleveren bij de leverancier van nieuwe accu’s heeft de voorkeur)

Het is niet toegestaan ander afval achter te laten.

3. Gebruik van milieuplein en HOI

Voor vragen over afval kunt u terecht bij de havenmeesters.

4. Controle op de afvalstromen

De controle is in handen van de havenmeesters. Verkeerd gedeponeerd afval wordt door de havenmeester aan de juiste afvalstroom toegevoegd. Het bedrijf wat het afval afvoert doet regelmatige controles op het juist aanbieden van het afval.

Let op! Het milieuplein en de HOI is alleen voor het afgeven van afval wat afkomstig is van boord, niet voor afval afkomstig van “elders”. Er is camera/ videobewaking!

bord-camerabewaking-wit-zwart-600x300mm

Legionella

Er is een aantal aanpassingen gedaan in de bestaande waterinstallatie en met het Legionella beheersplan wordt het beheer volgens de wet uitgevoerd en is de kans op Legionella besmetting minimaal.

Duurzaamheid

Nadat in 2016 de gehele elektrische installatie op de steigers duurzaam is vernieuwd, kunnen we melden dat overal in de haven alle “oude” verlichting is vervangen door duurzame LED-verlichting. Daarbij horen de steigers, de sanitaire ruimtes, het havenkantoor en het Koggedek. Ook zijn alle kranen waterbesparend.

lightbu2[1]

 

Veiligheid en milieu aan boord

 

Brochure Brandveiligheid aan boord (Varen doe je Samen).

Brand aan boord!

Weet u nog hoe u moet handelen? Door op de branddriehoek te klikken kunt een brochure downloaden waar situaties worden beschreven met duidelijke afbeeldingen en uitleg hoe een brand te voorkomen en wat u moet doen en wat u niet moet doen als er toch een brand ontstaat op uw boot.

Branddriehoek[1]

 

Gasveilig Veilig genieten aan boord

Gas zorgt voor gemak aan boord. U kunt ermee koken, koelen en verwarmen, net als thuis. Het gebruik van gas is veilig, zolang u er zorgvuldig mee omgaat, de gasinstallatie goedgekeurd is en minimaal elke drie jaar wordt gecontroleerd. Gas vraagt wel om extra aandacht. Als er een lek ontstaat, zal het gas zich onderin in het schip ophopen en is er ontploffings- en brandgevaar. Helaas gebeuren er elk vaarseizoen ongelukken met gas aan boord. Deze brochure geeft adviezen voor een veilig gasgebruik en een betrouwbare installatie, plus aandachtspunten voor de periodieke controle.

In deze brochure wordt u uitgelegd met behulp van schema’s en afbeeldingen hoe u te werk moet gaan om de veiligheid aan boord te kunnen blijven garanderen. Bedenk dat gas niet alleen verstikkend is, maar ook brandbaar en zeer explosief.

Download de brochure door op de gasfles te klikken.

gasveiligheid

 

Milieu, onze zorg!

Het milieu is wereldwijd een grote zorg. Ook de watersporter wordt daarmee geconfronteerd. Hoe houden we een schoon milieu en wat doen we met het afvalwater die opgeslagen wordt in de vuilwater tank?

Om al uw vragen te beantwoorden m.b.t. vuil water zijn er 2 brochures uitgegeven waarin wordt besproken wat het belang is van een gezond milieu en waaraan u moet denken als u nog geen vuilwatertank hebt geïnstalleerd. Wilt u overgaan tot het zelf monteren van een vuilwaterinstallatie, dan wordt dat ook besproken met schema’s en afbeeldingen voor een heldere uitleg. Bent u niet zo handig en wat onzeker om het installeren zelf te doen, laat dat dan over aan de specialist.

Om de brochure(s) te downloaden klikt u op het recycle symbool van uw keuze.

recyclepictogram                                           recyclepictogram
  Milieuzorg                                           Vuilwater inzameling

 

Een veilig elektrisch systeem aan boord

Er is stroom nodig voor de startmotor, verlichting, instrumenten en allerhande (steeds meer en zwaardere!) apparatuur. We stellen steeds hogere eisen aan de boordinstallatie. Elektriciteit is bijna onmisbaar aan boord. Het maakt het verblijf aangenamer, maar vraagt wel regelmatig om controle en onderhoud.

Download hier de brochure!