De werkzaamheden op en rond het havenplateau zijn afgerond!

De renovatie van het havenplateau is afgerond. Het looppad op de strekdam is opnieuw bestraat en er zijn drie bankjes geplaatst. Er zijn extra parkeervakken op het havenplateau gerealiseerd en langs de kademuur is een mooi voetpad aangelegd waarmee de begaanbaarheid langs het water sterk is verbeterd én een stuk veiliger is geworden!

Met het gereedkomen van de werkzaamheden is het ten strengste verboden om nog langer langs de waterkant te parkeren! U blokkeert (en beschadigt!) dan het voetpad en daarmee de doorgang voor voetgangers en (minder)invaliden!

Dus parkeren uitsluitend in de parkeervakken! 

 

Camperplaatsen: Door de corona-maatregelen zijn de camperplaatsen gesloten. Ook blijven de sanitaire ruimtes gesloten.