Nieuwe overeenkomst met de gemeente getekend!

Overleg met de gemeente Tholen
Een delegatie van het bestuur heeft in 2018 diverse gesprekken gevoerd met de verantwoordelijk
wethouder en de ambtenaren van de gemeente Tholen over de bestaande overeenkomsten
tussen de gemeente Tholen en WSV De Kogge.
 
Nieuwe contracten
Op 27 december hebben we een nieuwe erfpachtovereenkomst en een nieuwe exploitatieovereenkomst
getekend. Deze contracten zijn aanmerkelijk voordeliger dan de oude contracten.
De (in 2017 aangekondigde) liggeldverhoging voor 2019 wordt om deze reden niet doorgevoerd.
Wel zal de (in de ledenvergadering) afgesproken indexering worden doorgerekend.
 
Ruil
Daarnaast hebben we de passantenkade in de stadshaven, geruild tegen de steiger waaraan nu
de “Bruine vloot” ligt. De Bruine vloot gaat zich z.s.m. verplaatsen naar de kade, waarna wij 
de steiger gaan aanpassen om hem geschikt te maken voor passanten.
Als het allemaal volgens plan verloopt kunnen we al in het komende seizoen onze gasten ontvangen
aan deze steiger.
 
Het bestuur