Havenreglement en Huishoudelijk reglement

Het Havenreglement en het Huishoudelijk reglement zijn, zoals goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van 10 november, aangepast en gepubliceerd. U vindt ze terug onder “Documenten” op de openingspagina.

Wij vragen u goed kennis te nemen van deze gewijzigde reglementen!

Het bestuur