Doorvaart keermiddel

De rolbrug is in verband met de vele storingen tot nader order buiten bedrijf gesteld!

       

 

Doorvaart keermiddel

We horen regelmatig berichten over problemen bij het doorvaren van het keermiddel. Hoe zit het nu precies?

Als de voetgangersbrug bij het keermiddel niet in gebruik is, branden er dubbele groene lichten: 

 

Doorvaart toegestaan, brug is onbewaakt.

Opmerking

Beweegbare bruggen, stuwen en sluizen. Brug is buiten bedrijf.

 

Deze signalering van RWS betekent dat doorvaart vanuit beide kanten is toegestaan. Dit houdt dus in dat u zeer goed moet opletten voor tegenliggende vaart!

Met name als u wegvaart uit een box (met name schepen uit zuid-zuid) en geen goed overzicht heeft of de doorvaart wel vrij is, is het aan te bevelen om eerst naar binnen te varen en vervolgens om te keren zodat u wel goed kunt zien of er geen tegenliggend verkeer door het keermiddel aankomt. U dient dus te allen tijde goed zicht te hebben op de doorvaart van het keermiddel.  

Veiligheid voor alles!