Als er storm op komst is

De eerste herfststorm is alweer aangekondigd. Wij verzoeken u vriendelijk om nog
even na te lopen of uw schip aan goede betrouwbare lijnen is afgemeerd. Let u er
ook op dat de fenders goed bevestigd zijn zodat ze er niet tussenuit kunnen waaien.
Als u gebruik maakt van dekzeilen of iets dergelijks verzoeken we u dringend om er
goed op te letten dat deze goed vast zitten zodat er geen water op het dekzeil kan
blijven staan. Tot slot verzoeken wij u dringend om het schip op de juiste manier vast
te leggen zodat de vingerpieren niet teveel druk krijgen te voorduren als het stormt.
 
Als u niet weet hoe dat moet kijk dan op deze website onder Veiligheid en milieu/ Op de juiste manier afmeren of neem contact op met de havencommissaris via havencommissaris@wsvdekogge.nl